top of page

KARANTÉNA II. TŘÍDA

26. listopadu 2021

KARANTÉNA II. TŘÍDA

Vážení rodiče.

žáci 2 třídy byli do dne 23. 11. 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Tím byly shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně 7 dní od data posledního kontaktu. Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování se nevztahuje na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

ü Podle pokynů vydanými KHS Hodonín, je nutné, abyste se řídili těmito pokyny: Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o Ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 • Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy do 30.11.2021 včetně (dle data posledního kontaktu) a vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 • Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně) – tj. žáci mohou nastoupit do školy 1. 12. 2021.

 • V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby (5-7 den) se karanténní opatření ukončí buď bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu (tj. 7. 12. 2021), nebo po absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem

 • Vaše děti jsme nahlásili hygieně do databáze karantén, zde jsme museli poskytnout telefonní číslo, na které Vám bude odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test. Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte sami. Přikládáme možné kontakty, bohužel však již nyní víme, že nejbližší termín je až středa nebo čtvrtek.

https://www.nemkyj.cz/odberove-misto

https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/test-covid-19/hodonin-rohatec-test-na-koronavirus-pro-samoplatce-vystaveni-potvrzeni/


 • Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.

 • Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti.

 • Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.

 • Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

 • Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního RT- PCR testování by byla činěna další opatření i u nich.

 • Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocněníCOVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 • V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.


INFORMACE k OČR:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dcovid%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords_user_inputed%3Dcovid


Další informace:

 • Výuka probíhá v těchto dnech distančně -

Pondělí 29. 11. 2021 - žáci mají zadanou samostatnou práci

Od úterý 30. 11. 2021 do odvolání denně:

5. ročník: 8:00 - 8:45

4. ročník: 9:00 - 9:45

3. ročník: 10:00 - 10:45

na odkazu: https://meet.vpsfree.cz/%C5%A1kolaBohuslavice

 • Pokud se většina žáků vrátí 1. 12. 2021 – bude zajištěno hybridní vzdělávání – tj. propojení s třídou pomocí kamery.

 • Distanční vzdělávání je povinné, pokud se nemůže žák účastnit, musí být řádně omluven.

 • Kdo potřebuje notebook, prosím, ať se dostaví podepsat dohodu o zapůjčení (žákům předáme).

Prosím, předejte informace třídní učitelce, kdo a kdy jde na test, jaký byl výsledek. Je to velmi důležité pro případné další kroky. Děkuji.Vážení rodiče.

Věřím, že se nám podaří společnými silami tuto nelehkou situaci zvládnout. Dávejte na sebe i své děti pozor. Přeji klidný víkend a pevné nervy.

Jovanka Rybová, ředitelka školy.

bottom of page