top of page

Přijetí do 1. ročníku na školní rok 2023 /24

24. dubna 2023

Přijetí do 1. ročníku na školní rok 2023 /24

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:


Žáci s registračními čísly:

4/2023/ZŠ

6/2023/ZŠ

7/2023/ZŠ

9/2023/ZŠ

10/2023/ZŠ

11/ 2023/ZŠ

12/2023/ZŠ

13/2023/ZŠ

14/2023/ZŠ

15/2023/ZŠ


jsou přijati od školního roku 2023/2024 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova.

Těšíme se na vás v pondělí 4. září 2023.


Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školybottom of page