top of page

Přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

26. dubna 2022

Přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: Žáci s registračními čísly: 3/2022/ZŠ - správní řízení dočasně přerušeno 4/2022/ZŠ 5/2022/ZŠ 6/2022/ZŠ 7/2022/ZŠ jsou přijati od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova.

bottom of page