top of page

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

12. srpna 2021

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce opět distanční formou bez osobní účasti dětí a rodičů.


Termín podání přihlášek: 12. - 16. dubna 2021


Podklady:

a) žádost o přijetí

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v záložce dokumenty/žádosti ZŠ)

- Rodný list dítěte (scan, kopie, foto)


b) odklad povinné školní docházky

- Žádost o odklad PŠD (v záložce dokumenty/žádosti ZŠ)

- Rodný list dítěte (scan, kopie, foto)

- Vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

a) Poštou

- vyplnit všechny podklady

- přiložit kopii rodného listu dítěte

- poslat poštou na adresu školy:

Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice

Bohuslavice 4177

696 55 Kyjov


b) Datovou schránkou

- poslat všechny vyplněné podklady

- přiložit scan (foto) rodného listu dítěte do datové schránky školy: 3z2met


c) E-mail s elektronickým podpisem

- poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem a scan (foto) rodného listu dítěte na e-mail: zskyjov.bohuslavice@seznam.cz


d) Osobně

- osobní účast zákonného zástupce v konkrétním dohodnutém termínu

- tel. 518 617 023, 603 513 866


 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a rodiči. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte. Děkujeme.bottom of page