top of page

Začátek školního roku 2021/22

30. srpna 2021

Začátek školního roku 2021/22

1. září 2021


  • Žáci II. třídy se před zahájením otestují v tělocvičně – vše probíhá tak, jak jsme byli zvyklí.

  • Škola začne v 7:50.

  • Výuka probíhá pouze do 8:35 – žáci si tento den vyzvednou pomůcky, přihlášky do školní družiny i ke stravování.

  • Od druhého dne funguje již školní družina i jídelna. Tento den se testují žáci I. třídy.

  • 2. 9. v 15:30 bude třídní schůzka pro rodiče prvňáčků.


 

Vážení rodiče.

Všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let před nouzovým stavem a uzavřením škol.

Od 1. září 2021 se asi neubráníme tomu i nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření, dbát nejen na čistotu prostor, ale mít vzájemný respekt. Při vyučování ve třídách, pokud nebude nařízeno jinak, budeme učit bez roušek – respirátorů.


Na nový školní rok se všichni připravujeme. Těší nás, že škola opět bude vybavenější. V průběhu léta a podzimu postupně doobjednáváme další výukové technologie, knížky do školní knihovny a pomůcky pro výuku informatiky a pro zvýšení názornosti i v běžném vyučování, a to jak ve třídě, tak mimo ni. Počítáme s tím, že budeme pokračovat jak v synchronní výuce, tedy tak, že výuka probíhá ve škole pod vedením učitelů, tak v asynchronní výuce, kdy jednotliví žáci budou dostávat zadání, které bude souviset s jejich učením, objevováním, hledáním nových věcí - výzvy. Společně hledáme cesty, jak propojovat předměty, jak rozvíjet gramotnosti a kompetence vedoucí nejen k učení, spolupráci a komunikaci, ale také rozvíjející digitální znalosti a dovednosti.


Co si však přejeme nejvíce? Abychom všichni byli zdraví a mohli se práce ve škole účastnit naplno.


Všem dobrý školní rok.

bottom of page