top of page

Rádi čteme pohádky 2022

14. března 2022

- Ve čtecím koutku prohlížení pohádkových knih, leporel, obrázkové čtení (seznamování s různými podobami textu stejné pohádky).

- Poslech vyprávěných (čtených) pohádek (Perníková chaloupka, Červená karkulka, O velké řepě...).

- Vypravování pohádky podle obrázků (dějová posloupnost).

- Pojmenování geometrických tvarů (perníčky, kruh, čtverec...).

- Rozlišování barev, velikostí - hry s padákem.

- Cvičení - chůze po pocitovém chodníku, hledání perníčku podle stop.

- Říkanka s pohybem - Perníková chaloupka od Františka Hrubína... příprava na dramatizaci pohádek.

- Loutkové divadlo - Marionetino - volné hraní pohádek.

- Beeboti - najdi správnou cestu (pohádkové postavy).

- Ve výtvarném koutku skládání z novinového papíru večerníčkové čepice. - Společná práce - procvičování jemné motorik, správné držení štětce. - Omalovánky s pohádkovou tématikou.

- Pracovní listy na téma pohádky.

- V hudebním koutku nové i známé písničky - Mach a Šebestová, Šípková Růženka, Budulínek.

- Říkanky a básničky - Hrajeme si s knížkami, Do pohádky, Pohádková knížka).

- Veršované pohádky - Princeznička na bále, Odkud ten náš holub letí).

- Grafomotorika - velké vlny (kopce, cesta k perníkové chaloupce. Karkulky k babičce....)
bottom of page