top of page

Informace k provozu škol od 12.4.2021

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách.

.. připravujeme upřesnění vedení školy, které zveřejníme po poradě s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy v pátek dopoledne, připojené informace mohou být ještě dále upraveny ...


 

Organizace v ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice k návratu dětí do školy od 12. dubna 2021

Na I. stupni probíhá prezenční výuka bez rotace

MŠ – povinné předškolní vzdělávání a děti IZS

Prezenční výuka i výuka na dálku probíhá podle týdenních plánů, které jsou umístěné na stránkách tříd. Rozvrh hodin se nemění.


 

K prvnímu stupni ZŠ:


V pondělí a čtvrtek, ve dny, kdy bude probíhat testování, přichází do školy žáci do 7:45.

Rodiče, kteří potřebují v tyto dny přivést děti do školy dříve, předají děti dohlížejícím v přízemí školy.


Testování prvňáčků, druháčků budou v prvních dvou týdnech provádět pedagogové v tělocvičně za možné přítomnosti rodičů. Vyhodnotili jsme, že odběr je pro malé děti náročný a vzhledem k chladnému počasí a zákazu vstupu třetích osob do školy je reálná přítomnost pouze těchto rodičů.

Děti od pondělí 12. dubna budou testovány testy, které jsou centrálně dodány do školy: Singclean COVID-19 Test Kit - popis níže + video


Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku si provedou pod dozorem učitelů samoodběr. Výsledek opět odečtou spolu s třídními učiteli.


Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo, a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření ne starší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole.

Děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou být ve škole pouze po testování. V tělocvičně školy budou připraveny samotestovací sady.


Testování je dobrovolné.


Dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, nesmíme zařadit do prezenčního vyučování.


Dítě, které rodiče omluví z prezenční výuky je z výuky omluveno a bude se učit doma asynchronně/distančně. Nabídneme mu konzultace v odpoledních hodinách. Nenabídneme v době prezenční výuky výuku synchronní nebo streamovanou výuku.

Děti, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou převedeny do "izolační místnosti" - sborovna - přízemí školy a budeme neprodleně kontaktovat rodiče.

Školní družina je v plném provozu.

V úterý, středu a pátek, děti, tak jak jsou zvyklé, přichází před vyučováním do školy přes šatny a odtud přejdou samostatně do tříd.


Žáci přicházející na individuální konzultace nemusí být testovány. Jejich schůzka je organizována tak, aby se minimalizoval její případný negativní dopad.


 

K mateřské škole:


Prezenčního vzdělávání se účastní pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti IZS, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí – více viz níže.


V pondělí a čtvrtek, ve dny, kdy bude probíhat testování, přichází do MŠ děti do 7:45.


Testování dětí budou v prvních dvou týdnech provádět pedagogové v kabinetu (místnost napravo hned za dveřmi) za přítomnosti rodičů.

Děti od pondělí 12. dubna budou testovány testy, které jsou centrálně dodány do školy: Singclean COVID-19 Test Kit - popis níže + video


Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo, a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření ne starší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole.

Děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou být ve škole pouze po testování. V kabinetu budou připraveny samotestovací sady.

Testování je dobrovolné.

Dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, nesmíme zařadit do prezenčního vzdělávání.

Dítě, které rodiče omluví z prezenčního vzdělávání je omluveno a bude pracovat doma distančně. Materiály budou připraveny v mateřské škole, nebudou rozváženy.

Zákonní zástupci dětí, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou okamžitě informováni o dalším postupu.

 

Další upřesnění:


Stravování ve školní jídelně bude probíhat po třídách. V jídelně má každý své místo. I. třída se stravuje od 11:30 do 11:50, II. třída od 11:50 do 12:10.

V průběhu dne se děti ve škole, ani školní jídelně nebudou promíchávat s jinou třídou.

Trvá zákaz vstupu třetích osob do školy. Na jednání přichází návštěvy po předchozím objednání.

Všichni zaměstnanci školy, kteří jsou pravidelně přítomni ve škole, musí být testování podobně jako žáci školy. Jejich testování je probíhá v pondělí a čtvrtek vždy 20 minut před nástupem na pracoviště.


Všechny důležité informace z MŠMT ČR a MZ ČR najdete (z důvodu nemožnosti nahrávat materiály na současné stránky) na webových stránkách jednotlivých institucí.

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví - celá zpráva ZDE

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

Informace k distribuci antigenních testů do škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s připravovanou distribucí antigenních testů pro příslušné školy a školská zařízení v souladu s usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 8. března 2021 ve znění usnesení vlády ČR č. 303 ze dne 18. března 2021 informuje, že ... ZDE

 

FAQ K PRVNÍ FÁZI NÁVRATU DO ŠKOL - stránky MŠMT


Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnance bezpečnostních sborů

- příslušníky ozbrojených sil

- zaměsnance orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnance Úřadu práce České republiky,

- zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnance Finanční správy České republiky.


Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

Informace k testu:


https://lekarnacz.vshcdn.net/upload/na/vo/navod-antigen-nos-goodtest-2358992.pdf

video: http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

bottom of page