top of page

Návrat do škol

Vážení rodiče, milí žáci.


Podle sdělení pana ministra, žáci prvních a druhých ročníků základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, se vrátili do lavic ve středu 18. listopadu.


Ostatní žáci - t.j. 3. - 5. ročník nastoupí do školy v pondělí 30. listopadu 2020.


Obnoví se rovněž fungování družin v plném rozsahu.


Do školy se vracíme za zpřísněných hygienických opatření.

  • Všichni jsou povinni nosit roušky i během vyučování.

  • Není povolena tělesná výchova ani zpěv. Budeme proto (pokud počasí dovolí) chodit ven a v HV naplňovat výstupy z poslechu skladeb. Nesmíme ani jezdit na plavání.

  • Více informací najdete v přiložených letácích.

Děkuji vám všem za pochopení a vstřícnost.

Jovanka Rybová


  

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020
.pdf
Download PDF

bottom of page