top of page

Organizace školního roku 2022/2023

Organizace školního roku


Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od pondělí 13. března do 19. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna, pátek 7. dubna 2023 je státní svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2022. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 1. září 2023.

 

Plán třídních schůzek a konzultačních odpolední: úterý

6. září 2022 – třídní schůzka pro rodiče žáků ZŠ – všichni (nový školní systém)

8. září 2022 – třídní schůzka pro rodiče dětí MŠ

15. 11 2022 – konzultace ve třech (učitel – dítě – rodič) o prospěchu a chování

11. 4. 2023 – konzultace ve třech (učitel – dítě – rodič) o prospěchu a chování

Začátek června 2023 – pro žáky budoucího prvního ročníku


 

Individuální konzultace:

Rybová – pondělí 15 – 16 hod.

Kůřilová – úterý 13 – 14 hod.

Lopraisová – úterý 13 – 14 hod.

Kolaříková, Nováková – denně podle potřeby

Mimořádné schůzky – svolány na podnět třídních učitelů, či ze závažných důvodů

bottom of page