top of page

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Více naleznete na našem webu - Manuál k provozu škol...

Určitě počítejte se zvýšenou hygienou a je otázka, zda bude/nebude možné organizovat pobytové akce ... V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně. Všichni jistě víte, že škola prochází rekonstrukcí. Počasí nám nepřálo, a tak jsme museli přikročit i k neplánovaným opravám v našich třídách. Z tohoto důvodu začneme výuku v přízemí - na tělocvičnu a sborovnu jste si již během června zvykli :-) Nejpozději 14. 9. bychom měli mít učebny v 1. patře připravené.


 

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

  • 7:50 hodin: zahájení školního roku v tělocvičně školy

  • 8:30 hodin: ukončení


Školní družina ani jídelna nejsou tento den v provozu. Žáci si vyzvednou přihlášku do ŠD a ke stravování. První školní týden proběhne následovně (1. ročník):

  • Středa 2. září 2020 od 7:50 do 9:40 - DEN TŘÍDY - třídnické práce, seznámení - 2 vyučovací hodiny. Školní družina i jídelna bude pro přihlášené žáky v provozu.

  • Čtvrtek 3. září - vyučování do 10:35

  • Pátek 4. září - Sportovní koktejl se nekoná z důvodu covidové situace. Náhradní program bude uskutečněn na fotbalovém hřišti v Bohuslavicích. Prosím připravte dětem sportovní oblečení a batůžek, do kterého si vezmou svačinu a pití.

První školní týden proběhne následovně (2.- 5. ročník):

  • Středa 2. září 2020 od 7:50 do 11:30 - DEN TŘÍDY - třídnické práce, pomůcky, knihy, sešity - 4 vyučovací hodiny. Školní družina i jídelna bude pro přihlášené žáky v provozu.

  • Čtvrtek 3. září - vyučování do 11:30

  • Pátek 4. září - Sportovní koktejl se nekoná z důvodu covidové situace. Náhradní program bude uskutečněn na fotbalovém hřišti v Bohuslavicích. Prosím připravte dětem sportovní oblečení a batůžek, do kterého si vezmou svačinu a pití. Vyučování končí v 11:30


 

Třídní schůzka všech rodičů proběhne v pondělí 14. 9. od 16:00. Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování a postupně zahájí činnost kroužky. Přihlašování na kroužky průběžně již v prvním školním týdnu. Jedná se o Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování.

bottom of page