top of page

Šablony

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV rozhodlo o poskytnutí dotace na náš projekt s názvem: ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice: Šablony ve výši 514 568,- Kč.


Finanční prostředky budou využity na:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech logopedické prevence, práce s dvouletými dětmi, čtenářské a matematické pregramotnosti, čtenářské a matematické gramotnosti

  • na společná setkávání rodičů dětí mateřské školy s odborníky

  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  • klub zábané logiky a deskových her pro žáky ZŠbottom of page