top of page

Hola, hola, škola volá!

30. srpna 2023

Hola, hola, škola volá!Vážení rodiče, milé děti.

Prázdniny utekly opět jako voda a blíží se začátek školního roku. My všichni vám přejeme, ať je úspěšný, ať každý den zažíváte radost z nově objevených věcí a připravujete se na svět plný změn a velkých výzev.

Sejdeme se v pondělí 4. září 2023 v 7:50 ve škole.

 • Tento den vás přijde přivítat také pan místostarosta Kamil Filípek.

 • Vyučování ukončíme v 8:30.

 • Nezapomeňte se přihlásit do školní družiny a ke stravování.

 • S rodiči prvňáčků si ještě do 9:00 povíme něco k organizaci a jsme připraveny zodpovědět případné dotazy.

 • Tento den není v provozu ani školní jídelna ani družina.

 • Škola dětem připravila všechny pomůcky, pracovní sešita. Na vás je oprášit aktovku s pouzdrem, ve které by neměly chybět nůžky, tužky, nějaká pastelka pro rychlou práci. Ostatní najdete ve svých složkách a portfoliích. Vezměte si cvičební úbor (nejlépe v plátěném pytlíku) a dobré přezůvky.

Od úterý 5. září 2023

 • už bude v provozu školní družina od 6:30 do 15:30 hodin, můžete se také těšit na vynikající oběd od paní kuchařky Anežky.

 • Výuka bude pro prvňáčky pouze do 9:40, pak budou v družině.

 • Ostatní ročníky končí v 11:30.

Od středy 6. září 2023

bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin.


Předmět Speciální pedagogická péče: Pondělí 13:00 – 13:45, Středa 13:00 – 13:45


Nabízíme také od 18. 9. 2023 tyto kroužky:

Keramika: Pondělí 13:00 – 14:00 (1. skupina), 14:00 - 15:00 (2. skupina) – J. Rybová

Klub deskových her: Středa 13:00 – 14:30 – I. Řiháková

Flétna: Úterý 13:00 – 13:45 - B. Sedlářová

Náboženství: Pátek 13:00 - 13:45


Plán třídních schůzek a  triád: úterý

04. 09. 2023 – třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku ZŠ

05. 09. 2023 – třídní schůzka pro rodiče dětí MŠ

14. 11. 2023 – triády (učitel – dítě – rodič) o prospěchu a chování

09. 04. 2024 – triády (učitel – dítě – rodič) o prospěchu a chování

Začátek června  2024 – pro žáky budoucího prvního ročníku


Individuální konzultace (i online) – domluva předem:

Rybová – pondělí 15 – 16 hod.

Sedlářová – úterý 13 – 14 hod.

Lopraisová – úterý 13 – 14 hod.

Kolaříková, Nováková – denně podle potřeby

 

Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. (MŠ – 1. září 2023)

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. (MŠ – 2. ledna 2024)

Vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od pondělí 5. února do 11. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března, pátek 29. března 2024 je státní svátek.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Vyučovací hodiny:

 1. hodina: 7:50 - 8:35

 2. hodina: 8:55 - 9:40

 3. hodina: 9:50 - 10:35

 4. hodina: 10:45 - 11:30

přestávka na oběd

5. hodina: 12:10 - 12:55

6. hodina: 13:00 - 13:45


1. ročník 23-24
.docx
Download DOCX • 17KB

2. ročník 23-24
.docx
Download DOCX • 16KB

3. ročník 23-24
.docx
Download DOCX • 16KB

4. ročník 23-24
.docx
Download DOCX • 15KB

5. ročník 23-24
.docx
Download DOCX • 15KB

bottom of page