top of page

Oznámení výsledku zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

27. května 2022

Oznámení výsledku zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kyjov – Bohuslavice informuje, že žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 podaly děti prostřednictvím svého zákonného zástupce, vedené pod těmito čísly:

1/2022/MŠ - nepřijat(a)

2/2022/MŠ - nepřijat(a)

3/2022/MŠ - přijat(a)

4/2022/MŠ - přijat(a)

5/2022/MŠ - přijat(a)

6/2022/MŠ - přijat(a)

7/2022/MŠ - přijat(a)

8/2022/MŠ - přijat(a)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.

O přijetí dítěte bylo vyhotoveno písemné Rozhodnutí o přijetí, které je součástí spisu. Přijatým dětem nebude zasíláno, můžete si jej osobně si vyzvedněte v ředitelně základní školy od 27. 5. 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka

V Bohuslavicích 27. května 2022

bottom of page