top of page

Prázdninový provoz

8. března 2024

Prázdninový provoz

Informace k prázdninovému provozu kyjovských mateřských škol


Naše mateřská škola má provoz od 1. do 4. července 2024. Rodiče, kteří mají zájem o prázdninový provoz, nahlásí své dítě ve třídě nejpozději do 20. března 2024.


Do ostatních mateřských škol se lze hlásit elektronicky ve dnech 26. a 27. března 2024.


Přihláška musí obsahovat:

  • Žádost o přijetí v době prázdnin - ke stažení má každá škola na svých webových stránkách

  • Evidenční list potvrzený lékařem - neplatí pouze pro ty, kteří již danou mateřskou školu dříve během prázdnin někdy navštěvovali


K zaplacení stravného a školného budete včas vyzváni.


Prosíme o dodržení termínů. Děkujeme.žádost o přijetí k předšk. vzd. prázdniny
.pdf
Download PDF • 551KB


evidenční list
.pdf
Download PDF • 631KB

K předškolnímu vzdělávání v době od 1. 7. 2024 do 4. 7. 2024 (prázdninový provoz) byly přijaty děti, vedené pod spisovými značkami:


1/2024/MŠ

2/2024/MŠ


Mgr. Jovanka Rybová

bottom of page