top of page

Rozpočet školy

29. prosince 2021

Rozpočet školy

Dne13. 12. 2021 RM schválila Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů.


Schválené rozpočty v souhrnných částkách celkových nákladů a výnosů jsou zveřejněny na webu města:


https://www.mestokyjov.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci-mesta-kyjova/ds-1954/p1=31474Tento schválený rozpočet je pouze rámcový.


bottom of page