top of page

Stávka 27. 11. 2023

22. listopadu 2023

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče.

Již dlouhou dobu probíhá v médiích informace, že dne 27. 11. 2023 proběhne stávka pracovníků ve školství. Jsme si plně vědomi ekonomické situace naší země, ale to, co se má stát našim dětem nás nenechává klidnými.

Proto jsme se rozhodli ke stávce připojit, a to z několika důvodů:

1. Snižování PH MAXu vede k nemožnosti škol implementovat do výuky nové aktivity, rozšiřovat nabídku volitelných předmětů (především na vyšších stupních).  Strategie 2030+ jasně hovoří o budování školství pro všechny, individualizaci a diferenciaci ve vzdělávání.

2. Odměňování nepedagogických pracovníků, bez nichž si nedovedeme práci představit, je již v současnosti tristní. Pracují za minimální mzdy, které jim navíc dokrýváme z platů pedagogů. Copak chceme, aby naše děti byly bez jídla? Jaké kvalitní stravování jim přinese navrhované opatření zavést služby formou rozvozu cateringu?

3. Snažíme se být školou pro všechny. Navrhovaná opatření nám znemožní mít ve třídách asistenty, kteří nám pomáhají začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky. Ke společnému vzdělávání jsme se zavázali jako stát, nyní to chceme porušit? Jak máme učit děti dodržovat zákony, když pro naše nadřízené jsou to jen kusy papíru?

4. Spojování škol do velkých, mnohatisícových celků, není pro nás přijatelné. Je mnoho dětí, které potřebují v klidu a rodinném prostředí malé školy, dozrát a být odpovědnými za své vzdělávání do budoucna. Tímto krokem berou šanci tisícům dětí vyrůstat ve svém blízkém prostředí, učit se v místní komunitě.

„Nápadů“ s nimiž MŠMT přichází je mnohem více. Netrváme na  platech ve výši 130%. Chceme říci, že nám záleží na dětech, které nám svěřujete, ale jich se ve skutečnosti dotknou zásahy nejvíce.

Chápeme, že tato situace není pro Vás komfortní a přinese problémy. Jsme si vědomi, že je třeba v současné době hledat úspory. Chystané kroky jsou však zpátečnické, školství ani rozpočtu naší země zásadně nepomohou.

Na tento den vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno v ZŠ a přerušení provozu v MŠ.

Děkujeme za pochopení.

bottom of page