top of page

Změna v placení školkovného a poplatky za školní družinu

28. března 2024

Změna v placení školkovného a poplatky za školní družinu

Vážení rodiče.

Rada města Kyjova, po projednáni a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením§ 123 odst.4 zákona&. 561/2004 Sb. 0 předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

stanoví výši úplaty:

  • za vzdělávání (školného) v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Kyjov,

na 750 Kč za měsíc

  • a ve školních družinách, jejichž zřizovatelem je město Kyjov,

na 300 Kč za měsíc


Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 9. 2024.usnesení - školné
.pdf
Download PDF • 65KB

bottom of page