top of page

Šel zahradník do zahrady 2021

22. září 2021

- Diskusní kruh - jaké známe ovoce a zeleninu, co nám chutná, co nám roste na zahradě a na poli, co roste na stromě, co se vaří ze zeleniny, uskladňování ovoce...

- projektový den - Tajemství brambory - děti se dozví kde rostou brambory, jak je vykopat, co vše můžeme uvařit s brambor, seznámí se s panem kuchařem

- grafomotorické cvičení - na velký papír uvolňovací cviky ruky a zápěstí (velké kola, svislé čáry)

- zpěv u klavíru - Koulelo se koulelo, Bramborová, Lečo

- tanec k písni Cib cib cibulenka, Měla babka

- čtenářský koutek - hledání v knížkách různé druhy ovoce a zeleniny, pracovní listy rozlišování ovoce a zeleniny, aktivity s knížkou Medvídek Vilda, popisovat práci na poli, ve vinohradě v zahradě, básničky Brambora, Foukej foukej větříčku (dbát na správnou výslovnost, na správné dýchání a přednes)

- výtvarný koutek - obtiskování rozpůlených brambor do papírového pytle, výroba Lichožroutů z brambor (aktivita pro velké děti), společná práce obtiskování jablíček na velký strom, modelování z plastelíny ovoce a zeleniny

matematický koutek - skládání obrázků podle čísel, puzzle, určování více méně, velikostní posloupnost

- ranní cvičení na téma ovoce a zelenina - jak roste semínko, prší, vítr fouká, zahradní okopává, vytahuje, řeže...

- pobyt venku - pozorujeme přírodu kolem sebe, práci na zahrádkách a na polích, v sadě sbírat oříšky a jablíčka, starat se o zahrádku, vytrhávat plevel


Cíl - Seznámit se s charakteristickými proměnami přírody a vyzkoušet si činnosti na zahradě, které jsou prospěšné pro lidi.
bottom of page