top of page

Hurá do školy 2022

25. dubna 2022

- Diskusní kruh - kdo je z dětí předškolák, kdo se připravuje letos na školu...?

- Práce s pracovními listy - správné držení tužky, hlídat si správné držení těla, soustředit se na danou práci a dokončit úkol.

- Výroba vlastní papírové aktovky - skládání, stříhání, lepení, kreslení.

- Pojmenovávání geometrických tvarů při různých činnostech - molitanové kostky, dřevěné kostky, tvary na magnetické tabuli...

- Při hře procvičování prostorových pojmů, pravolevé orientace.

- Práce s geometrickými tvary - stříhání, lepení - obrázek podle fantazie dětí. - Hry s logopedickými obrázky - dbát na správnou výslovnost.

- Smyslové hry - Na kukačku, Kdo tu chybí, Kdo to je...

- Volné hry - pexeso, Černý Petr, člověče nezlob se...

- Hry s konstruktivními stavebnicemi - lego, cheva...

- Zpěv u klavíru - opakování známých písní.

- Cvičení na koberci - chůze podle bubínku, protahovací, motivační, cvičení přu hudbě.

- Pobyt na zahradě MŠ - hra s míčem, chytání, házení, hod na cíl. Hra s kruhy, točení.

- Hry ke dni pálení čarodějnic.
bottom of page