top of page

Hurá prázdniny 2022

20. června 2022

- Diskusní kruh - kde žijeme, co nás čeká o prázdninách, dovolená u nás, u moře, čím můžeme cestovat - autem, letadlem, lodí... jaké začíná roční období, jaké bývá počasí, co si oblékáme.

- Využití magnetických obrázků - popis co děti vidí na obrázku - rozvíjení slovní zásoby.

- Řešení labyrintů, orientace v prostoru.

- Čtenářský koutek - prohlédnutí knih a časopisů, popletené pohádky - cvičení záměrné pozornosti, skládání puzzle, pexeso - procvičení pozornosti, paměti, zrakových vjemů.

- Grafomotorika - využití pískovničky - uvolňovací cviky.

- Výtvarný koutek - výtvarné vyjádření zážitků z různých aktivit (vycházky, vysněná dovolená, koupání v bazéně, v moři...) - děti mohou zvolit libovolnou techniku. Malování vodovými barvami - meloun.

- Matematický koutek - skládání pět vršků podle počtu na kostce, určování množství na ruce, zatloukání hřebíčků, určování více x méně.

- Aktivita s tabletem - focení na zahradě přírody kolem sebe.

- TV chvilka - chůze po nerovném terénu, hra s míčem - házení míče ve dvojicích, házení na cíl, koulení míčem, využití herních prvků na zahradě.

- PH - Z vody do vody

- Zpěv - písničky s pohybem - opakování písniček - Naše země kulatá, Tú tú tú, auto už je tu, Zpívejme si...

- Básničky - Předškolák, Sluníčko.
bottom of page