top of page

Karnevalové veselí 2022

23. února 2022

- V diskusním kruhu si budeme povídat o karnevalovém veselí - co se děje na karnevale, jak se děti představují karneval, co je to fašaňk....

- Ve výtvarném koutku budeme vyrábět papírové masky, korunky, čelenky - obkreslování, stříhání, malování, lepení...

- Společné tvoření velkého šaška, balónků - lepení, stříhání, kreslení podle fantazie dětí.

- Společná příprava karnevalové výzdoby ve třídě a šatně.

- Čtenářská gramotnost - ,,Televizní vysílání" : hra na rozvoj komunikace (děti moderují, zpívají, recitují x němá forma, pantomima - pocity, povolání, sporty, zvířátka).

- Haló, hlásí se rádio.... zpíváme - zpívání, recitování, vyprávění do mikrofonu - dbát na správnou výslovnost. - Popletené pohádky - správné seřazení pohádkových postaviček do pohádek, poznat dvojice, které k sobě patří.

- Matematická gramotnost - Barevné království - rozlišit základní barvy, geometrické tvary na velký hra.

- Plnění pracovních listů s tématikou Karneval.

- Z pět vršků tvoření balónků - třídění podle barev, podle velikosti, počítání, pojmy víc x míň, větší x menší.

- V hudebním koutku se naučíme nové písničky - Haló pane karnevale, Kalamajka mik mik mik, Muzikantská rodina - využití hudebních nástrojů, rytmizace na tělo (tleskání).

- Karnevalové veselí - společný karneval v MŠ - soutěže, tancování, rej masek, poskoky, rytmizace tance...

- Procházky vesnicí, v případě sněhu pobyt na zahradě.
bottom of page