top of page

Moje rodina 2022

9. května 2022

- Komunitní kruh - kdo jsem já, s kým žiji doma, ve školce.

- Kresba maminky.

- Výroba zápichů pro maminky.

- Zdobení květináčů a sázení květin.

- Komunitní kruh - zážitky dětí z víkendu prožitého s rodinou - rozdělení funkcí v rodině- kdo jsem já?

- Kreslení postav (rodiny, kamarádů..).

- Využití didaktických materiálů a encyklopedii k porovnání fyziologických odlišností mezi pohlavími.

- Práce s plastelínou - modelování postav.

- Zpěv u klavíru - písně s rodinnou tématikou - Muzikantská rodina, Máme vás rádi....

- Tématické hry na domácnost, na rodinu, u lékaře...

- Hry s panenkami - zpěv ukolébavek, oblékání...

- Hry se stavebnicemi, skupinová práce dětí - postavit domečky, byty.

- Pobyt na školní zahradě - jízda na kolech, koloběžkách, stavby domů s využitím různých pomůcek, hry na pískovišti....

- Smyslové hry - Kouzelný klobouk (hmat), Co to voní (čich), Pozor poslouchej (sluch).

- Prohlížení knížek, četba pohádek y vyprávění příběhů dotvořených dětmi ( rozvíjení fantazie ).
bottom of page