top of page

Moje zdravé tělo 2021

8. listopadu 2021

- Komunitní kruh - povídání o tom co je pro naše zdraví dobré a co je pro nás nezdravé.

- Volné hry: vaření zdravých jídel v kuchyňce, námětová hra na rodinu, u lékaře.

- Čtenářský koutek: prohlížení nových knížek, vyhledávání obrázků dle slovního diktátu, plnění pracovních listů - třídění zdravého a nezdravého jídla.

- Výtvarný koutek: společná práce - obkreslení postavy, stříhání, lepení obrázků potravin z časopisů, kresba svého oblíbeného jídla.

- Matematický koutek: skládání pet vršků kolem postavy dítěte, třídění podle barev, množství, určování více - méně.

- Pohybové hry + cvičení: zdravotní cviky - správné držení těla, nácvik správného dýchání, nácvik relaxačních technik, Hlava ramena kolena palce, Ouky kouky, Moje tělo.

- Zpěv a básničky: Ručičky, Prsty, Usmějem se na sebe, Vitamíny, Polámal se mraveneček, Chřipka.

- Focení dětí - doplnění fotek obrázkem.

- Aktivity s bee boty - správné nastavení včeličky k určeným obrázkům.
bottom of page