top of page

Naše modrá planeta 2022

7. června 2022

- Komunitní kruh - co je na Zemi krásného, co potřebujeme k životu, jak ji můžeme chránit? (třídění odpadu...)

- Práce s encyklopedií -prohlížení, četba, vlastní zkušenosti dětí... (seznámení s planetami, vesmírem a životem na Zemi.)

- Třídění odpadu - při vycházkách (vyhledávání kontejnerů ve vesnici), doma, v MŠ...

- Výtvarné a pracovní činnosti s různým odpadovým materiálem ( PET lahve, uzávěry z PET lahví, papír...).

- Práce s přírodním materiálem (dřevo, písek, rostliny, listy...).

- Pokusy s vodou - skupenství vody (plynné, kapalné, tuhé).

- Pomoc dětí při úklidu zahrady, práce ve školním sadu.

- Delší vycházky do přírody - dodržovat pravidla správného a šetrného chování v přírodě.

- Při pobytu venku dbát na pravidla bezpečnosti v silničním provozu.

- Při pobytu na zahradě zdokonalovat obratnost dětí (prolézačky, skluzavky, dopravní hřiště).

- Zpěv u klavíru - nové písně - Chválím tě Země má, Zeměkoule...

- Opakování známých písní s doprovodem dalších hudebních nástrojů (rumba koule, triangl, metalofon, ozvučná dřívka...)

- Výroba vlastních hudebních nástrojů z PET lahví, plechovek a dalšího obalového materiálu).

- Říkadla, básničky - logopedická cvičení, rytmizace hrou na tělo...
bottom of page