top of page

Předškolák

12. srpna 2021

Návrh činností pro předškoláky


S dětmi, které půjdou do první třídy, si můžete vyprávět o tom, jak si školu představují, která škola by se jim líbila…


Můžete si také doma s dětmi zahrát na zápis do školy. Zeptejte se na otázky:

  • Jak se jmenuje celým jménem, jak se jmenují jeho rodiče, sourozenci, kde bydlí.

  • Urči své začáteční písmeno, správně ho vyslov, urči slabiky, jejich počet.

  • Urči na hrací kostce počet puntíků.

  • Urči správný název geometrických tvarů.

  • Nakresli postavu i s detaily.

  • Urči ovoce a zeleninu.

  • Pojmenuj zvířata a jejich mláďata

  • Správně pojmenuj barvy


Dejte dětem prostor k odpovědnosti, samostatnosti.

Také při hrách během dne můžete s dětmi procvičovat prostorové pojmy (nad, pod, vedle, na, za, nahoru, dolů, vpravo, vlevo…). Například: dej na stůl dvě modré pastelky, vedle pastelky dej ořezávátko, také pravolevou orientaci.


Děti mohou skládat různé obrázky a postavy z geometrických tvarů, mohou určovat počet např. obdélníků, čtverců, trojúhelníků, kruhů.

Při procházce můžete dát dětem různé úkoly – kdo najde předměty, věci kolem nás ve tvarech trojúhelníku, čtverce, kruhu, obdélníku (značky, střechy domů, dlaždice, okna, dveře, kola aut…).


Děti si mohou vyrobit nebo nakreslit školní aktovku (podle své fantazie) do které, si mohou dávat své výkresy, pracovní listy, kresby.

V různých textech mohou vyhledávat určitá zadaná písmena (rodič napíše dítěti na papír písmeno a dítě jej vyhledá).

Určit začáteční písmeno různých věcí kolem nás, určit slabiky, vytvořit rýmy, opaky.

Přiřazovat správné číslo k počtu puntíků, zrakové vnímání – rozlišit první x poslední, více x méně x stejně, malý x velký,


Zahrát si na vojáky – pochod, správné držení těla, určování pravá x levá noha, udělat řadu, zástup, vedle sebe (pojmy: vpředu, vzadu, první, poslední, uprostřed).


Můžete si s dětmi zazpívat jejich oblíbené písničky. Společně hrát pexeso, člověče nezlob se.
bottom of page