top of page

Podzimní čarování - místo kde žijeme 2021

22. října 2021

- Komunitní kruh - povídání o přírodě, jak je pro nás důležitá, jak ji můžeme chránit, jak se mění, barvy podzimu, povídání o české republice

- Výroba zvířátek z přírodnin, které najdeme při vycházce lesem (šišky, listí, klacíky, mech, skořápky...)

- Procvičování početní řady (jedna až deset)

- Tisk listů na papír (barvení, tisk, možnost dokreslení obrázku) - procvičování pojmů více/méně

- Lepení listů na papír - různé obrázky (zvířátka, postavičky, květiny...) a dokreslování tuží, pastelkami, voskovkami (procvičování znalosti odstínů barev)

- Společná práce - výroba velkého stromu - barvení listů, dokreslování obrázku

- Dračí závody - běh, reakce na signál , změny směru, poskoky...

- Kam se schoval dráček? - procvičování prostorových pojmů (vzad, nad, pod, vpřed...)

- Společná práce - státní vlajka

- Výroba malých dráčků (stříhání, lepení, malování temperovými barvami)

- Cvičení při hudbě s lístečky, šátky...

- Zpěv u klavíru - opakování známých písní - využití hudebních nástrojů (triangl, bubínek, ozvučná dřívka...)

- Nové písničky - Dešťové kapičky, Vyletěl si pyšný drak...

- Výroba deštníků - stříhání, barvení, lepení...

- Práce s pracovními listy - rovné, šikmé čáry...

- Pozorování změn přírody vlivem počasí při vycházkách do okolí - využití získaných poznatků v dalších činnostech - Na školní zahradě - hrabání listí, odklízení větví, sbírání oříšků...bottom of page