top of page

Podzimní čarování 2021

1. října 2021

- Komunitní kruh - povídání o ročním období, o přírodě, jak je pro nás důležitá, jak ji můžeme chránit, hlavní znaky podzimu

- Výroba zvířátek z přírodnin, které najdeme při procházce (šišky, listí, klacky, mech, skořápky...)

- Výroba papírových dýní - stříhání, zdobení dle fantazie dětí

- Společná práce - počasí - tiskání ruličkou, tupování

- Práce na zahradě . výroba dýňových strašidel - dlabání dýňových semínek, zdobení strašidel přírodninami (listy, mechem, trávou, květinami

- ,,Co se stalo Dýňáčkovi?" - popis emocionálních projevů (smutný, veselý, šťastný...) - vymýšlení příběhů - rozvoj dětské fantazie a samostatného mluvního projevu

- Vmýšlení strašidel (z čehokoliv, vymyslet jakýkoliv tvar, namíchat barvu, dát vymyšlené jméno - dle vlastní fantazie dětí)

- Pohybové hry ve třídě - Židličková, Větrníky

- Pohyb při hudbě - ,,rej strašidel" -vymýšlení pohybů, grimas na obličeji...

- Cvičení při hudbě s plyšovými hračkami

- Zpěv u klavíru - opakování známých písní- využití hudebních nástrojů (triangl, činelky, bubínek, ozvučná dřívka...)

- ,,Hop a skok" -procvičování poskočného kroku u klavíru

- Nová písnička od Dády Patrasové - Strašidýlko Emílek

- Nová písnička - Když padaj deště kapičky

- Výroba deštníků - stříhání, barvení vodovými barvami, rozfoukání barev

- Práce s pracovními listy - rovné, šikmé čáry (jak padá déšť)

- Pozorování změn přírody vlivem počasí při vycházkách do okolí - využití získaných poznatků v dalších činnostech

- Na školní zahradě - hrabání listí, odklízení větví, sbírání oříšků, jablíček



bottom of page