top of page

Ten dělá to a ten zas tohle 2022

24. května 2022

- Námětové hry na různá povolání - popelář, hasič, švadlena, kuchař...

- Rozhovor s dětmi na téma: povolání, čím bych chtěl být, až budu velký? Proč? Proč chodí dospělí do práce?

- Poslech pohádky o třech prasátkách - práce s obsahem pohádky.

- Zdobení dortu - kooperace dětí - na koberci děti tvoří z různých netradičních materiálů dorty.

- Modelování z plastelíny podle fantazie dětí - modelování a zdobení koláčů, rohlíků, housek - hra na cukráře, pekaře.

- Určování profesí podle charakteristických znaků děti přiřazují obrázky - oblečení, předměty...

- Pantomima - poznej jaké povolání předvádím.

- Předčtenářská gramotnost: prohlížení a vyhledávání v časopisech a knihách různé profese podle zadání.

- Grafomotorická cvičení: vaření a míchání v hrnci - velké kruhy.

- Předmatematická gramotnost: počet více x méně, třídění barev, stavění komínů podle zadání barev a počtu.

- Procvičování zrakové paměti - co se ztratilo?

- Zpívání písniček - Pec nám spadla, Kalamajka, Doktor, Popelář, Hasič, Šel zahradník do zahrady.bottom of page