top of page

Organizační pokyny pro rodiče z MŠ

1. MŠ je s celodenním provozem od 6:15 hod. do 15:45 hod.


2. Děti mohou přicházet do 8. 00 hod. za doprovodu zákonných zástupců nebo jimi určené osoby, poté se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po obědě je mateřská škola odemčena od 12.00 hod. do 12.30 hod., pak se znovu uzamyká. Odpoledne se mateřská škola odemyká v 14.00 hod.


3. Zákonní zástupci převlékají děti v šatně a jsou povinni osobně dítě předat učitelce, která za dítě zodpovídá od doby převzetí do doby předání zákonným zástupcům, popřípadě jimi pověřené osobě – je nutný písemný souhlas (formulář „Zmocnění k vyzvedávání“ je k dispozici na třídách). Učitelka nevydá dítě osobě, která nemá zmocnění od rodičů.


4. Nepřítomnost dítěte ve škole by měla být omluvena osobně v MŠ nebo telefonicky: tel. 518/ 617 042 (MŠ)


5. Obědy se odhlašují den předem telefonicky nebo osobně v MŠ.


6. Měsíční úplata za vzdělávání v MŠ činí pro školní rok 2020 / 2021 420,-Kč.


7. Žádáme rodiče, aby neprodleně hlásili změnu adresy a čísla telefonu, aby bylo možné podávat nutné zprávy o dětech.


8. Nikdo s příznaky COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka) nesmí do MŠ vstoupit, proto, pokud budou při předávání dítěte zjištěny některé z těchto příznaků, nebude do MŠ převzato . Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěno do samostatné místnosti a kontaktují se zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. MŠ bude o podezření informovat spádovou hygienickou stanici. MŠ je vybavena bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.


9. Vstupovat do budovy mateřské školy můžou rodiče i děti bez roušek.


10. Žádáme rodiče, aby se v šatně mateřské školy nezdržovali déle, než je nezbytně nutné!!!


bottom of page