top of page

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy Bohuslavice proběhne ve dnech 3. a 4. května 2022 od 7:00 do 16:00 hod.


Zápis bude prováděn prezenční formou v budově MŠ. Zápis se týká dětí, které nastoupí do MŠ od 1.9. 2022, nebo v průběhu školního roku 2022/2023. Rodiče jsou povinni přihlásit dítě narozené v termínu od 1.9.2016 do 31.8. 2017 k povinné docházce do MŠ.


K zahájení správního řízení:

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- evidenční list potvrzený pediatrem (list si můžete vytisknout, nebo vyzvednout v MŠ)

- předložení rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce k ověření údajů Těšíme se na Vás.evidenční list (1)
.pdf
Download PDF • 631KB

bottom of page