top of page

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče.


Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu 4. 5. - 14. 5. 2020 distanční formou.

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ.

K zahájení správního řízení je třeba dodat: (tiskopisy najdete níže v přílohách)

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- kopii rodného listu dítěte

- evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

- kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

K podání žádosti využijte následující způsoby:

- datovou schránku

- email s uznávaným elektronickým podpisem

- poštou

- osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:

13. 5. 2020 v době od 10:00 do 12:00 hodin

14. 5. 2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.


Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školy


 

zadost o prijeti k predskolnimu vzdelavani
.pdf
Download PDF

cestne prohlaseni k ockovani
.docx
Download DOCX

Kriteria 2020
.doc
Download DOC

Opatření MŠ
.pdf
Download PDF

evidenční list
.pdf
Download PDF
bottom of page