top of page

Nadační fond města Kyjova

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že od 1. ledna 2018 je možné si podat žádost o finanční prostředky z Nadačního fondu na podporu výchovy a vzdělávání.


Na co lze žádat?

  • Finanční prostředky spojené se vuděláváním dítěte nebo žáka ve škole - úhrada částky na výlet, exkurzi, vstupné na kulturní a jiné vzdělávací akce, částečné náklady na úhradu kurzů (škola v přírodě, plavecký kurz, lyžařský kurz...), nákup pracovních sešitů a dalšího materiálu do výuky.

  • Finanční prostředky spojené s účastí dítěte nebo žáka na soutěžích, přehlídkách, plympiádách (doprava, startovné apod.)

  • Případné další finanční prostředky, které rodiče vynaloží na podporu nadání a talentu dítěte nebo žáka.

  • Maximální částka stanovená na uednu žádost je 5 000,- Kč.


Kdo může žádat?

  • Prostředky Nadačního fondu jsou určeny pro děti a žáky škol zřizovaných městem Kyjovem, nebo pro děti a žáky, kteří mají trvalé bydliště na území města Kyjova.

  • Žádost mohou podat rodiče (zákonní zástupci) dětí a žáků, případně zletilí žáci.

  • V případě žádosti o příspěvek dle článku 2 odst. 1 písm. b) Statusu Nadačního fondu je vhodné doložit sociální potřebnost dítěte nebo žáka, případně uvést jméno učitele, který je se sociální situací rodiny obeznámen.


Jak můžete žádost podat?

  • Na formuláři, který je k dispozici v papírové podobě přímo ve školách nebo elektronické podobě na webových stránkách Nadačního fondu. Po vyplnění se žádost doručí na podatelnu MěU Kyjov (radnice, vpravo dole) nebo se zašle meilem na adresu: nadacnifond@mukyjov.cz. O vyřízení žádosti rozhoduje správní rada, zpravidla do 30 dnů od podání žádosti.


Více informací naleznete na www.mestokyjov.cz v sekci Potřebuji vyřídit - Vzdělávání - Nadační fond nebo přímý odkaz na našich stránkách v sekci - Doporučené odkazy.


bottom of page