top of page

Zápis do mateřské školy

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2021 – 2022 proběhne v termínu 3. 5. – 13. 5. 2021 distanční formou.

Všechny tiskopisy, potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jsou přístupny zákonným zástupcům na konci této stránky. Identifikace datové schránky: 3z2metd Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. K zahájení správního řízení je třeba dodat: (tiskopisy zveřejněny na webu školy) – vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí – kopii rodného listu dítěte – evidenční list potvrzený pediatrem nebo potvrzení pediatra o zákonem stanovených očkováních dítěte (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví), doporučujeme zákonným zástupcům stáhnout ev. list z webu školy a potvrdit po předchozí dohodě u pediatra – kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána Pozn. pokud nemůžete vytisknout evidenční list z webových stránek školy, je možné se dohodnout na předání tohoto tiskopisu v MŠ, pište na e-mail: zskyjov.bohuslavice@seznam.cz K podání žádosti využijte následující způsoby: – datovou schránku – e-mail s uznávaným elektronickým podpisem – schránku umístěnou při vstupu do školy – na obálku uveďte datum vložení do schránky a pozn. Zápis do MŠ (potvrzení o přijetí žádosti bude oznámeno na e-mail v ní uvedený) – poštou – osobní podání lze v nezbytně nutných případech dohodnout písemně s vedením školy na základě e-mailové komunikace zskyjov.bohuslavice@seznam.cz, případně na telefonním čísle 518 617 023, 518 617 042 Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na e-mail uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou. Školu pro svoje dítě si rodiče mohou volit nezávisle na spádovosti.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 - stejná pro všechny MŠ (velmi se omlouváme, ale nové stránky jsou ve výstavbě, neboť ke stávajícícm nelze přikládat dokumenty)

Veškeré dokumenty ke stažení najdete na těchto stránkách v záložce Mateřská škola - Důleřité - Zápis do mateřských škol 2020/2021.

Děkujeme za pochopení

bottom of page