top of page

Provoz škol od 12. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,


V základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření - prodělané onemocnění COVID-19 nejdéle před 90 dny, očkování, test PCR ne starší 48 hodin) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně K testování lze použít neinvazivní Ag testy (do školy byly dodány 7. 4. 2021). Povinné testování se netýká individuálních konzultací.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR1jO6r7GeOD4QonxErKsRI1lhEwb-c37EfcKE7FO4NSs7D8-8EP54A__zA

Během zítřejšího dne zde zavěsíme konkrétní pokyny. 8. dubna 2021 v 16:00 se můžete připojit na: https://meet.vpsfree.cz/Otevreniskol a vznést případné dotazy k obnovení provozu či testování.


Přeji všem krásný den. J. Rybová


bottom of page