top of page

Čeština a angličtina není pro nás žádná dřina

Čeština a angličtina není pro nás žádná dřina. Tak zní motivační název projektu, kterého jsme se zúčstnili ve školním roce 2015/2016 v rámci výzvy MŠMT č. 56.

Díky němu se nám podařilo žákům zakoupit více než 400 krásných knížek různých žánrů, se kterými téměř denně pracujeme. Pan učitel se zúčastnil dvou jazykových pobytů v Anglii.


Název operačního programu: OP VK

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Rozpočet projekltu celkem: 240 550,- Kč

Název klíčové aktivity: Šablona 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství

Název klíčové aktivity: Šablona 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele

bottom of page