top of page

Šablony OP JAK - Bohuslavice 4Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský, rozhodlo o poskytnutí dotace na náš projekt s názvem: Bohuslavice 4, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002929 ve výši 802 852,- Kč.


Finanční prostředky budou využity na:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • spolupráci pracovníků ve vzdělávání

  • inovativní vzdělávání dětí a žáků

  • tematická a komunitní setkáváníDatum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025

Doba trvání projektu: 29 měsíců


bottom of page