top of page

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi vynaložila naše škola finanční prostředky ve výši

36 000,- Kč na rok 2024

k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).bottom of page