top of page

O2 Chytrá škola

Podařilo se nám vyhrát grantovou výzvu z progamu O2 Chytrá škola pro výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti.


Pro spolupráci jsme oslovili Peer Program, který realizuje programy všeobecné prevence. Lektory jsou proškolení studenti středních škol, tedy kyber-vrstevníci žáků základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.


Budeme se věnovat tématům digitální závislosti, kyberšikaně, kyberpredátorům a bezpečnosti online. Cílovou skupinou jsou nejen naši žáci, ale i jejich rodiče a širší veřejnost.

Žáci budou své rodiče sami zvdělávat v rámci Rodičovských kaváren.


Žáci také na základě získaných znalostí vytvoří odborné plakáty, které budou vyvěšeny ve vitríně na autobusové zastávce v Bohuslavicích.


 


bottom of page