top of page

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Od l. ledna 2010 je naše škola zapojena do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v projektu Vytvoření sítě malotřídních škol Slovácko.


Tento projekt je zaměřen na vytvoření páteřní sítě pěti malotřídních ZŠ v oblasti podpory rozvoje výuky jazyků, enviromentálního vzdělávání a informačních technologií.


Projekt bude ukončen 30. června 2011.bottom of page